Różne rodzaje praktyk sportowych

Praktyki sportowe to świetny sposób na połączenie nauki w klasie i szkolenia w miejscu pracy w wybranej dziedzinie. Są one elastyczne i pozwalają na zdobycie stopnia lub dyplomu podczas pracy w karierze, którą kochasz. Praktyki te różnią się długością i poziomem, ale proces uczenia się jest zwykle taki sam: spędzisz jeden lub dwa dni w tygodniu w college’u i dwa lub trzy dni w centrum szkoleniowym.

Poziom 2 angielski i matematyka wymagane do praktyk sportowych

Istnieje kilka korzyści z praktyk sportowych. Możesz dobrze zarabiać w wybranej przez siebie karierze i mieć możliwość pracy z dziećmi. Wymaga to również, abyś miał poziom 2 angielskiego i matematyki. Ukończenie praktyki zajmuje od 12 do 18 miesięcy. Możesz ubiegać się o praktykę, jeśli masz 16 lat i mieszkasz w Anglii – ten cytat pochodzi bezpośrednio z serwisu beautyqueen.com.pl.

Uczniowie będą uczyć się w dedykowanych salach lekcyjnych z interaktywną technologią nauczania. Ponadto będą mieli dostęp do wysokiej jakości obiektów, takich jak siłownia i kondycja. Podczas studiów studenci będą również brać odpowiednie wycieczki i wizyty, aby uzyskać wgląd w dziedzinę sportu. Ogólnie rzecz biorąc, studenci muszą mieć poziom 2 angielskiego i matematyki oraz pięć GCSEs na poziomie 3. Musisz również mieć szczere zainteresowanie tematem.

Kursy na poziomie drugim są skierowane do uczniów, którzy chcą zrobić karierę w branży sportowej. Dzięki tej kwalifikacji uczniowie będą mogli pracować w obiektach rekreacyjnych lub w coachingu sportowym. Poznają również umiejętności i wiedzę potrzebną do przejścia na program szkolnictwa wyższego. Przedmioty objęte programem będą obejmować nauki anatomiczne, techniczne & umiejętności taktyczne, fitness i czynniki wpływające na uczestnictwo.

Szkolenie związane z praktykami sportowymi jest zarówno wartościowe, jak i satysfakcjonujące. Może pomóc Ci rozwinąć Twoje umiejętności techniczne i osobiste. Co więcej, daje także realne doświadczenie, które przyniesie Ci korzyści w rozwoju zawodowym. Praktyka jest świetnym sposobem na zwiększenie pewności siebie i umiejętności pracy.

Kandydaci powinni być w wieku 18-24 lat i posiadać angielski i matematykę na poziomie 2. Ponadto muszą mieć zobowiązanie do ukończenia kwalifikacji na poziomie 2 przez cały okres praktyki. Wymóg ten powinien być spełniony w ramach Indywidualnego Planu Nauki. Plan ten powinien zawierać sekcję dotyczącą aktywnego wypoczynku i świadomości zatrudnienia.

Instructing exercise and fitness apprenticeships

Instructing exercise and fitness apprenticeships can be a great way to get into a career in the health and fitness industry, which is a thriving industry in the UK. Ci praktykanci tworzą programy fitness i uczą zajęć ruchowych przy muzyce, a także pomagają ludziom prowadzić zdrowy tryb życia. Mogą pracować dla lokalnej siłowni lub centrum rekreacyjnego lub dla organizacji charytatywnej.

Praktyki instruktorskie w zakresie ćwiczeń i fitnessu trwają zazwyczaj 12 miesięcy. Praktykanci mogą pracować jako asystent rekreacji, przygotowując zajęcia fitness lub utrzymując wyposażenie siłowni. Mogą również nadzorować członków siłowni lub pomagać we wzroście sprzedaży członkostwa. W niektórych przypadkach, te praktyki mogą prowadzić do zaawansowanych stanowisk, takich jak trenerzy personalni, nauczyciele jogi i pilates, i koordynatorów studio.

Praktykanci są zobowiązani do ukończenia minimum 200 godzin kinezjologii, i mogą wybrać z listy poniżej, aby zakończyć swoje szkolenie. Te praktyki są intensywne i wymagają dużej ilości badań. Praktykanci muszą wybrać koncentrację w oparciu o potrzeby ich sponsora.

Wynagrodzenie instruktora zależy od ich doświadczenia, ale średnia pensja dla nowego instruktora fitness wynosi około PS1,907. Jeśli jednak są bardziej doświadczeni, mogą zarobić nawet do PS21,996 rocznie. Będą oni nadzorować klasy ćwiczeń i pomagać ludziom w osiągnięciu ich celów fitness. W większości przypadków te miejsca pracy znajdują się w klubie zdrowia, centrum rekreacyjnym lub siłowni. Jeśli wolą, mogą również zostać samozatrudnieni i prowadzić własne zajęcia.

Instruktorzy fitness/sportu są odpowiedzialni za prowadzenie i planowanie programów pozaszkolnych. Muszą być wysoko wykwalifikowani w różnych dyscyplinach ćwiczeń, aby móc prowadzić te programy. NIA Community Services Network, Inc. podejmuje decyzje o zatrudnieniu na podstawie ich kwalifikacji. Zalecany jest stopień lub certyfikacja w dziedzinie fitness.

Instruktorzy fitness pracują z szeroką gamą ludzi i muszą być zmotywowani. Ponadto instruktorzy fitness muszą mieć silne zainteresowanie przemysłem rekreacyjnym i pozytywne nastawienie. Jako część ich szkolenia, są zobowiązani do ukończenia dyplomu L2 NVQ w Instructing Exercise and Fitness oraz L2 Award in Employment Awareness in Active Leisure and Learning.

Kurs ma na celu nauczenie osób jak nadzorować ćwiczenia na siłowni i opracowywać bezpieczne programy. Obejmuje on egzaminy wielokrotnego wyboru, portfolio dowodów i praktyczne demonstracje. Pomyślne ukończenie tej kwalifikacji pozwoli studentowi przejść do Intermediate Apprenticeship in Exercise and Fitness. Kurs będzie trwał dwa lata.

Sports development officer apprenticeship

Praktyka zawodowa w zakresie rozwoju sportu oferuje szereg możliwości kariery dla osób zainteresowanych światem sportu. Praktyka ta koncentruje się na poprawie zdrowia i samopoczucia poprzez sport, promowanie aktywności fizycznej i utrzymywanie zdrowego stylu życia. Wiąże się to z połączeniem nauki w miejscu pracy i poza nim. Oprócz rozwijania umiejętności praktycznych, praktykanci mogą również rozwijać swoje umiejętności miękkie, takie jak komunikacja i praca zespołowa.

Rola urzędnika ds. rozwoju sportu jest zróżnicowana i może obejmować planowanie i wdrażanie projektów i kampanii związanych ze sportem, a także rekrutację trenerów i wolontariuszy. Często pracują w środowisku biurowym, ale często będą spędzać czas odwiedzając kluby sportowe, grupy społeczne i grupy docelowe. Podczas gdy stanowisko to nie wymaga formalnych kwalifikacji, wymaga wysokiego poziomu zaangażowania i może wymagać długich godzin pracy.

Rola urzędnika ds. rozwoju sportu wymaga od kandydata doskonałych umiejętności komunikacyjnych. Rola związana ze sportem może obejmować spędzanie dużej części dnia na zewnątrz na boisku, pomimo nieprzewidywalnej pogody. Osoby te będą musiały również zarządzać budżetem i pisać oferty w celu pozyskania funduszy zewnętrznych. Poza dobrymi umiejętnościami interpersonalnymi i komunikacyjnymi od kandydatów oczekiwać się będzie profesjonalnego stroju biznesowego na spotkania.

Rola urzędnika ds. rozwoju sportu jest bardzo konkurencyjna. W związku z tym kandydaci będą musieli wykazać się autentycznym zainteresowaniem sportem i mieć wcześniejsze doświadczenie. Kandydaci z doświadczeniem w pracy trenerskiej lub w rolach przywódczych i zarządczych są zazwyczaj najlepszymi kandydatami na to stanowisko. Wolontariat jest również idealnym sposobem na zdobycie doświadczenia. Pierwsza praca w tej roli może być w centrum sportowym.

Osoby pracujące w działach rozwoju sportu będą miały możliwości rozwoju na stanowiska kierownicze. Mogą pracować dla związku sportowego lub w środowisku społeczności lokalnej jako urzędnik ds. sportu i zdrowia. Będą pomagać w promowaniu zdrowego stylu życia i zachęcać ludzi do większej aktywności. Będą również nadzorować projekty i zatrudniać odpowiednich pracowników, aby osiągnąć swoje cele.

Jako oficer ds. rozwoju sportu będziesz zaangażowany w szeroki zakres działań i możesz często podróżować. Twój harmonogram pracy może obejmować weekendy, święta państwowe i wieczory. W zależności od Twojego doświadczenia możesz nawet awansować na szczebel krajowy. Ponadto oficerowie ds. rozwoju sportu mogą zdobyć cenne doświadczenie, pracując jako wolontariusze. Dobrym sposobem na zaangażowanie się w wolontariat jest zwrócenie się do lokalnych klubów sportowych lub domów opieki.

Średnia pensja oficera ds. rozwoju sportu wynosi PS18000-PS23000, chociaż liczba ta może się różnić w zależności od specjalizacji, regionu i pracodawcy. Pracownik ds. rozwoju sportu może zarobić od 25 000 do 35 000 PS w pierwszym roku pracy, a na stanowiskach wyższego szczebla może zarobić nawet 40 000 PS. Mogą również spędzać czas na wydarzeniach społecznych, uczestniczyć w spotkaniach społecznościowych i uczestniczyć w wydarzeniach społecznościowych.

Oficer ds. rozwoju sportu może pracować zarówno dla organizacji publicznych, jak i prywatnych. Udana kariera w tej dziedzinie może prowadzić do objęcia stanowiska kierowniczego w stowarzyszeniu sportowym i może być świetną okazją do rozwijania umiejętności przywódczych. Oficer ds. rozwoju sportu może poprawić życie w społeczności, a praca ta może być bardzo satysfakcjonująca.