Różne rodzaje badań sportowych

Badania sportowe to dziedzina o wielu twarzach. Do badania sportu stosuje się różne podejścia, od studiów przypadków po badania eksperymentalne. Metody te są ważne w biznesie i zarządzaniu sportem, ponieważ wzmacniają związki przyczynowe i mogą uzupełniać tradycyjne badania obserwacyjne. Eksperymenty mogą być również wykorzystywane do badania roli neuronauki w sporcie i tańcu. Ten artykuł przedstawia niektóre z różnych metod i ich zastosowań. Może on pomóc Ci w wyborze odpowiednich metod badawczych dla Twoich badań.

Metody eksperymentalne

Podczas gdy tradycyjne badania obserwacyjne w dużej mierze zdominowały badania sportowe, metody eksperymentalne zyskują na popularności w zarządzaniu sportem, marketingu i dziedzinach biznesowych. Pozwalają one badaczom testować hipotezy i wyciągać silniejsze związki przyczynowe. Mogą również pomóc w opracowaniu programów zmiany zachowań. Jednak w badaniach sportowych wykorzystanie eksperymentów jest wciąż ograniczone.

Eksperymenty polegają na mierzeniu reakcji badanych na leczenie. Istnieją dwa rodzaje eksperymentów: serie czasowe i próby kontrolowane. Badania w szeregach czasowych obejmują osoby przed i po określonym leczeniu. Są one również nazywane „interwencjami”. Badania kontrolowane mierzą wydajność u 20 sportowców przed i po otrzymaniu leku. Wymagają one czterokrotnie większej liczby uczestników niż badania typu crossover. Zarówno serie czasowe, jak i próby kontrolowane mają na celu zminimalizowanie wszelkich potencjalnych błędów związanych z działaniami.

Badacze w tej dziedzinie mogą być również zainteresowani efektami różnych aktywności fizycznych. Aktywność fizyczna jest związana z mniejszą częstością występowania stresu, depresji i zachowań ryzykownych. W niektórych badaniach badano również wpływ aktywności fizycznej na lipidy, lipoproteiny i ciśnienie krwi. Różnorodność aktywności sportowej została również powiązana z niższym ryzykiem wystąpienia chorób przewlekłych.

Naukowcy zajmujący się sportem i nauką o wysiłku fizycznym często wykorzystują projekt kontroli przypadków, aby porównać elitarnych sportowców z podelitami lub osobami prowadzącymi siedzący tryb życia. Metoda ta jest również znana jako „badanie kohortowe”, ponieważ porównuje grupę uczestników z grupą kontrolowaną w określonym punkcie czasowym.

W jednym z badań wykorzystano ankietę obejmującą ponad dziesięć tysięcy nastolatków w wieku szkolnym (15-20 lat) w celu zbadania związków między uczestnictwem w sporcie a zmiennymi zdrowotnymi. Wyniki badania wykazały, że nastolatki, które angażowały się w aktywność fizyczną, miały niższe wskaźniki skarg somatycznych i lepszy obraz ciała. Wysportowani nastolatkowie byli również bardziej skłonni do używania pasów bezpieczeństwa w samochodzie oraz unikania tytoniu i alkoholu.

Badanie studium przypadku

Badanie twardości psychicznej u sportowców skupia się na czynnikach wpływających na tę cechę. Czynniki fizjologiczne, trening i odżywianie oraz czynniki środowiskowe należą do czynników, które należy wziąć pod uwagę. Wyniki badań mają duże znaczenie dla dziedziny sportu i ćwiczeń. Wyniki mogą pomóc w poprawie bezpieczeństwa i zmniejszeniu ryzyka urazów u sportowców.

W badaniu, wytrzymałość psychiczna sportowców była oceniana na dwa różne sposoby. Poproszono ich o opisanie swojej zmienności w stanach twardości psychicznej, a także o spostrzeżenia dotyczące jej antecedencji. Aby określić czynniki warunkujące odporność psychiczną, zebrano dalsze dane jakościowe od dodatkowych sportowców.

Perspektywy neuronauki w sporcie i tańcu

Dostosowanie neurologicznej konstrukcji sportowca do konkretnej dyscypliny sportu może wytworzyć wewnętrzną motywację i poprawić zdrowie mózgu. Na przykład sportowcy wytwarzają neuroprzekaźniki, które pomagają poprawić zdrowie energetyczne i wydajność. Co więcej, dopasowanie funkcji zawodowej sportowca do jego neurologicznego projektu może poprawić zdrowie mózgu. Jest to istotne dla motywacji, wydajności i skuteczności.

Naukowcy zbadali mechanizmy neuronowe, które umożliwiają tancerzom wykonywanie złożonych, skoordynowanych ruchów. Jednak ich odkrycia nadal nie wyjaśniają, dlaczego taniec jest tak atrakcyjny dla ludzi. Badania te przyczyniły się do rozwoju nowej dziedziny zwanej neuroestetyką, która wykorzystuje narzędzia pozwalające zrozumieć, jak mózg reaguje na sztukę, ruch i taniec.

Neuronauka to interdyscyplinarna dziedzina, która obejmuje kilka subdyscyplin. Skupia się na funkcjach układu nerwowego i obejmuje różne techniki, które badają funkcjonowanie mózgu. Techniki te obejmują elektrody, kanały wrażliwe na światło i barwniki wrażliwe na napięcie. Inną interdyscyplinarną dziedziną jest neuronauka społeczna, która stara się zrozumieć powiązania między zachowaniem a strukturą mózgu.

Studenci zainteresowani neurobiologią mogą studiować za granicą w wielu krajach. Na przykład, studenci mogą wziąć udział w popularnym letnim kursie zagranicznym Neuroscience of Fear. Programy te są idealne dla studentów, którzy chcą wziąć krótki letni program za granicą. Inne możliwości obejmują studia w Rzymie, we Włoszech, i Kopenhadze, w Danii. Ponadto, studenci mogą prowadzić interaktywne wystawy podczas Tygodnia Świadomości Mózgu. Mogą również dowiedzieć się o płatach mózgu i jak wpływają one na nasze postrzeganie.