Jak zostać członkiem sportowego klubu biznesowego

Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji, którą dyscyplinę chcesz uprawiać. Niektóre dyscypliny biznesu sportowego są bardziej ogólne i mają zastosowanie do różnych branż, ale niektóre są bardziej szczegółowe. Dyscyplina biznesu sportowego, którą wybierzesz, powinna odpowiadać twoim zainteresowaniom i umiejętnościom. Na przykład, możesz chcieć kontynuować karierę w zarządzaniu sportowcami. Niezależnie od tego, czy chcesz pracować dla ligi sportowej, czy w prywatnej firmie, przemysł sportowy oferuje wiele możliwości rozwoju i awansu.

Praktyki

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w branży sportowej, będziesz chciał uzyskać stopień biznesowy w dziedzinie sportu. Stopnie te zapewniają studentom niezbędne umiejętności i wiedzę, aby odnieść sukces w tej dziedzinie. Obejmują one tematy takie jak strategiczne procesy biznesowe, marketing i zachowania konsumentów. Ponadto, przygotowują studentów do zarządzania i interakcji z interesariuszami w branży sportowej.

Jednym z najlepszych sposobów na rozpoczęcie pracy w branży sportowej jest zdobycie stażu. Są to cenne możliwości poznania biznesu i ludzi, którzy go prowadzą. Możesz to zrobić poprzez płatny staż lub poprzez cień aktywnego profesjonalisty. Wiele szkół posiada programy stażowe i może pomóc Ci znaleźć praktyki w różnych firmach sportowych. Praktyki te pomagają młodym ludziom odkryć ich pasje i poznać różne role w branży sportowej.

Inną świetną opcją jest udział w konferencji lub zorganizowanych targach pracy. Te konferencje pomogą Ci nawiązać kontakty z wiodącymi członkami branży i ustanowić cenne relacje. Będziesz miał możliwość interakcji z najlepszymi kierownikami w branży sportowej i zyskasz bezcenny wgląd w tę dziedzinę. Branża sportowa jest ogromna, więc ważne jest, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości, które masz.

Aby zostać agentem sportowym, musisz zdobyć wyższe wykształcenie. Zazwyczaj trzeba mieć tytuł licencjata w biznesie lub marketingu. Będziesz również potrzebował doświadczenia w branży sportowej. Staż jest najlepszym sposobem na zdobycie tej wiedzy. Możesz również wziąć udział w kursach związanych z biznesem sportowym.

Przemysł sportowy jest branżą wartą miliardy dolarów i oferuje wiele ciekawych możliwości kariery. Od sprzedaży biletów po operacje w dniu meczu, znajdziesz możliwości w każdym aspekcie tego biznesu. Będziesz częścią branży, która tworzy niezapomniane doświadczenia dla fanów. Będziesz miał możliwość zarobienia dużych pieniędzy robiąc coś, co kochasz.

Doświadczenie w terenie

Student może zdobyć cenne doświadczenie w biznesie sportowym pracując na stażu lub cieniu aktywnego profesjonalisty. Wiele szkół ma programy stażowe, aby dać studentom praktyczne doświadczenie. Studenci mogą również dotrzeć do lokalnych drużyn sportowych i profesjonalistów z branży, aby zbudować sieci. Mogą również uznać za pomocne dołączenie do klubu lub organizacji związanej z ich kierunkiem.

Studenci dążący do kariery w branży sportowej powinni zrozumieć złożoną naturę wydarzeń. Powinni być w stanie poradzić sobie z personelem, zarządzaniem wolontariuszami, tworzeniem harmonogramu wydarzeń, relacjami z interesariuszami i sprzedawcami oraz ocenić wpływ ekonomiczny wydarzenia sportowego. W programie, studenci będą również poproszeni o ukończenie projektu pracy dyplomowej, w którym będą projektować i wdrażać wydarzenie. Ten projekt pracy dyplomowej zostanie przedstawiony panelowi, w tym dyrektorowi programu.

Studenci w dziedzinie zarządzania sportem muszą zastosować swoje teorie w świecie rzeczywistym. Ważne jest, aby zapewnić studentom znaczące staże, aby pomóc im rozwinąć swoje umiejętności i przygotować się do prawdziwego świata. Uniwersytety i specjaliści z branży sportowej powinni ustalić wytyczne dotyczące tych doświadczeń. Niektóre uniwersytety już mają te wytyczne, a posiadanie uniwersalnych standardów dla staży może poprawić doświadczenie dla wszystkich zaangażowanych stron.

Studenci powinni również rozważyć ubieganie się o staże lub pracę w biznesie sportowym. Praktyki są świetnym sposobem na nawiązanie kontaktów w tej dziedzinie. Te staże i doświadczenia capstone pomogą studentom sieci i budować relacje z liderami branży. Te doświadczenia przygotują ich do udanej kariery w sporcie.

Studenci powinni również rozważyć dążenie do uzyskania tytułu magistra w biznesie sportowym. Istnieje kilka programów online i kampusowych dostępnych. Studenci online mogą wybierać między tradycyjnymi ustawieniami klas i hybrydowymi programami online. Studenci, którzy uczestniczą w zajęciach na terenie kampusu, mogą uczestniczyć w zajęciach online lub uczestniczyć w zajęciach za pośrednictwem strumienia wideo. Studenci będą również korzystać ze znaczących interakcji z partnerami branżowymi i partnerami zewnętrznymi. Ponadto zdobędą wiedzę na temat marketingu, przywództwa, zarządzania finansami i analityki.

Stopień prawny

Istnieje kilka sposobów na zdobycie doświadczenia, którego potrzebujesz, aby odnieść sukces w karierze w prawie sportowym. Najbardziej oczywistym jest podjęcie stażu. Jednak wielu prawników sportowych decyduje się na karierę w większych kancelariach prawnych. Możesz również być w stanie uzyskać ofertę z jednej z tych firm po ukończeniu studiów.

Innym sposobem na rozpoczęcie pracy w branży sportowej jest zostanie agentem sportowym. Wielu agentów rozpocząć jako asystentów, obsługujących szczegóły prawne dla dużych agencji sportowych. To nie tylko daje im doświadczenie, których potrzebują, aby odnieść sukces w ich karierze, ale także daje im cenne możliwości sieci. Oferując swoje usługi innym agentom, będziesz mógł poznać najlepszych agentów sportowych i nawiązać ważne kontakty branżowe.

Jako agent sportowy, trzeba będzie zrozumieć, jak negocjować umowy z sportowcami. Może to wymagać stopnia w biznesie. Stopień ten pomoże Ci zrozumieć, jak działają umowy, jak negocjować z menedżerami zespołów, i jak skutecznie komunikować się z graczami i kierownictwem. To może sprawić, że bardziej skuteczny agent.

Stopień prawny jest również wymagane, jeśli planujesz kontynuować karierę w sporcie. Wiele osób, które specjalizują się w zarządzaniu sportem, idzie na zdobycie stopnia prawniczego później. Czterech absolwentów Rice Sport Management przeszło na zdobycie tytułu J.D: JJ Polk jest dyrektorem wykonawczym administracji koszykówki dla New Orleans Pelicans w NBA, John Lukin jest adwokatem dla Adams Golf, Iam Penny jest starszym doradcą ds. Pracy dla MLB Players’ Association, a Matt Baldwin jest agentem sportowym w Reno, Nevada.

Podczas gdy możesz już pracować nad budowaniem swojego profesjonalnego profilu w branży sportowej, nigdy nie jest za wcześnie, aby rozpocząć budowanie profilu w mediach społecznościowych. Media społecznościowe to świetny sposób, aby połączyć się z innymi entuzjastami prawa sportowego, a także doskonały sposób, aby pokazać swoją wiedzę na temat prawa i sportu.

Doświadczenie w programie mentorskim

W pierwszym roku trwania tego programu do wszystkich mentees i mentorów rozesłano kwestionariusz. Wszyscy respondenci zostali poproszeni o wyrażenie świadomej zgody przed udziałem w badaniu i mieli możliwość rezygnacji na każdym etapie wypełniania kwestionariusza. W sumie 134 mentorów i 205 podopiecznych zostało zrekrutowanych do wypełnienia kwestionariusza. Spośród nich 86 mentorów i 101 podopiecznych wypełniło ankietę, co dało wskaźnik odpowiedzi odpowiednio 64,2% i 49,3%. Kwestionariusz był wypełniany przez medianę dziewięciu minut na mentora i dziesięciu minut na podopiecznego. Kwestionariusz był dostępny dla uczestników od 10 lipca do 8 września 2017 roku.

Średnia wieku mentorów wynosiła 50 lat. Najmłodszy mentor miał 34 lata, natomiast najstarszy mentor miał 68 lat. Mediana częstotliwości kontaktów wahała się od zera do 30 razy w roku, przy czym osobiste spotkania zdarzały się około dwa razy w roku. Mentorzy często służyli jako przewodnik lub rzecznik dla podopiecznych, pomagali im w nauce praktycznych umiejętności i zdobywaniu praktycznego doświadczenia.

W badaniu sprawdzono również wpływ mentora na rozwój kariery zawodowej mentees. Oceniano ogólne zadowolenie i wsparcie psychospołeczne, a także wyniki. Model uwzględniający te zmienne został oszacowany przy użyciu dwóch indeksów, wydajności i zaufania. Model dał efekty krańcowe, które były łatwiejsze do interpretacji niż współczynniki.

Mentorami są starsi pracownicy średnich i dużych firm. Osoby biorące udział w programie mentorskim są dopasowywane do starszego pracownika na podstawie ich celów zawodowych. Daje to zarówno podopiecznemu, jak i mentorowi dostęp do zewnętrznej perspektywy. Pozwala to również podopiecznym na zdobycie bezcennego wglądu w świat biznesu.

Mentorzy mogą odgrywać istotną rolę w zapewnieniu, że studenci są przygotowani do wybranej kariery. Mentorzy mogą odpowiedzieć na pytania związane z licencjonowaniem, praktyką w obcych krajach i pracą ze sportowcami. W typowym programie mentorskim, studenci spotykają się ze swoimi mentorami raz w miesiącu przez sześć miesięcy. Spotkania te mogą odbywać się poprzez wideokonferencję lub osobiście.