Korzyści z uczestnictwa w zawodach sportowych

Istnieje kilka korzyści z uczestnictwa w zawodach sportowych. Po pierwsze, pomaga to budować pracę zespołową i osobiste połączenia, zwiększając tym samym wydajność zespołu. Jest to szczególnie przydatne w czasie takim jak ten, kiedy zespoły pracują zdalnie, a połączenia mogą być trudne. Dodatkowo, jest to korzystne dla lokalnych społeczności, ponieważ pomaga przyciągnąć zróżnicowaną publiczność.

Korzyści zdrowotne

Udział w imprezie sportowej to świetny sposób na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego. Nie tylko sprawi, że będziesz w formie, ale także pozwoli Ci na socjalizację z innymi i budowanie więzi społecznych. Wiele badań wykazało, że bycie częścią sportu zespołowego poprawia zdrowie i zmniejsza otyłość.

Korzyści zdrowotne z uczestnictwa w sporcie są znaczące i mogą być odczuwane przez uczestników już w dzieciństwie. Badania powiązały również aktywność fizyczną z poprawą samopoczucia psychologicznego i społecznego. Ponadto, sport może pomóc Ci pozostać aktywnym, co z kolei zwiększa Twoją samoocenę.

Istnieją dowody, że korzyści z uprawiania sportu wykraczają poza zdrowie fizyczne i obejmują korzyści psychologiczne, takie jak lepsze relacje i mniejsze spożycie alkoholu. Istnieją jednak również negatywne skutki uczestnictwa w sporcie, w tym kontuzje, zaburzenia odżywiania i wypalenie zawodowe. Z biegiem lat, znaczenie sportu w społeczeństwie stało się oczywiste. Korzyści fizyczne są podstawowym efektem uczestnictwa w sporcie, natomiast negatywne skutki to kontuzje, zaburzenia odżywiania i depresja.

Chociaż korzyści zdrowotne z uczestnictwa w sporcie są liczne, eksperci martwią się, że czas spędzony na oglądaniu wydarzeń sportowych może odciągnąć nas od innych form aktywności fizycznej. Ponadto, zbyt dużo czasu oglądania sportu może zakłócić plan zdrowotny. Ponadto istnieje silny związek między oglądaniem wydarzenia sportowego a spożywaniem niezdrowej żywności i napojów.

Oprócz korzyści dla zdrowia fizycznego wynikających z bycia członkiem drużyny, uczestnictwo w sporcie ma wiele innych korzyści. Psychospołeczne korzyści z bycia zaangażowanym w wydarzenie sportowe obejmują poprawę relacji z innymi uczestnikami. Ponadto uczestnictwo w sporcie pozwala rozwinąć nowe kręgi społeczne, wykształcić normy i postawy społeczne oraz zyskać poczucie tożsamości. Ponadto uczestnictwo w sporcie daje ludziom poczucie przynależności i tożsamości, które są istotnymi aspektami zdrowego stylu życia.

Wpływ ekonomiczny

Badania wpływu ekonomicznego są cennym narzędziem uzasadniającym wsparcie imprez sportowych z podatków publicznych. Badania te powinny uwzględniać nowe przepływy pieniężne od widzów i firm zewnętrznych, takich jak banki i inwestorzy. Wpływu gospodarczego wydarzeń sportowych nie należy przeceniać. Dzieje się tak dlatego, że wydarzenia sportowe to nie tylko imprezy rozrywkowe. Stanowią one również podstawę do rozwoju powiązanych przedsiębiorstw w danej społeczności. Wyniki takich badań powinny być oparte na twardych faktach, a nie subiektywnych interpretacjach.

Wydarzenia sportowe sprzyjają również interakcjom społecznym. Zwiększają kapitał społeczny i pogłębiają lokalną dumę. Ponadto, odwiedzający wydają pieniądze w lokalnych przedsiębiorstwach. Ci goście wydają pieniądze na płace, towary i usługi, generując wpływ ekonomiczny dla miasta. Pozytywne efekty ekonomiczne wydarzeń sportowych są odczuwane nie tylko przez widzów, ale także przez lokalną gospodarkę.

Krajowe Stowarzyszenie Komisji Sportowych (NASC) opracowało szablon wpływu ekonomicznego, który pozwala użytkownikom na wprowadzenie własnych danych. Szablon wykorzystuje medianę liczb z 20 wydarzeń sportowych, aby dać wyobrażenie o tym, ile pieniędzy wydają goście. Szablon może być wypełniony przez zespół uniwersytecki lub profesjonalne badanie. Dane wymagane do stworzenia poprawnego raportu muszą zawierać liczbę odwiedzających imprezę sportową, liczbę dni spędzonych na rynku oraz szacunki dotyczące kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

Oprócz korzyści ekonomicznych, organizacja imprezy sportowej przynosi miastu korzyści w postaci kapitału społecznego. Ten kapitał społeczny jest często niematerialny, ale może znacznie wzbogacić miasto. Jako menedżer miasta, ważne jest, aby wykorzystać kapitał społeczny generowany przez organizację wydarzenia sportowego.

Badania wpływu ekonomicznego mogą być skutecznym narzędziem oceny rozwoju społeczności. Ważne jest jednak, aby ograniczyć cel badania i uczynić wyniki bardziej użytecznymi. Aby zminimalizować czas badania, badacze powinni przygotować alternatywne scenariusze do rozważenia. Liczba alternatywnych scenariuszy będzie zależała od dostępnych danych i innych ograniczeń.

Wpływ na społeczności lokalne

Niniejsze opracowanie bada społeczno-ekonomiczny wpływ organizacji imprezy sportowej. Skupia się na pozytywnych i negatywnych skutkach, jakie takie wydarzenia mają dla społeczności lokalnych. Badanie dotyczy również tego, jak miasta niebędące gospodarzami wydarzeń sportowych postrzegają te wydarzenia. Wyniki badania przyczyniają się do nowego rozumienia społeczno-ekonomicznych skutków organizacji imprez sportowych.

W badaniu skupiliśmy się na obserwowanych skutkach społecznych oraz na tym, jak były one postrzegane po zakończeniu imprezy. Do zebrania danych wykorzystaliśmy drukowany kwestionariusz w języku chorwackim. Ankieta została przetłumaczona przez dwóch niezależnych tłumaczy. Zastosowaliśmy również metodę lokalizacji przestrzennej i wieloetapowy dobór próby. Nasi przeszkoleni pracownicy terenowi podchodzili do dorosłych w miejscach publicznych i zbierali dane.

Wpływy ekonomiczne wydarzeń sportowych są trudne do określenia ilościowego, ponieważ są subiektywne i często oparte na wielu założeniach. Ważne jest, aby uwzględnić wszystkie możliwe efekty, w tym te, które nie są bezpośrednio związane z samym wydarzeniem sportowym. Na przykład, wydarzenie może nie być tak korzystne ekonomicznie, jeśli społeczność cierpi z powodu niskiej jakości życia.

Szczegółowa ocena wpływu społecznego może zmierzyć korzyści i negatywne konsekwencje wydarzenia sportowego i społeczności lokalnych. Pozwala również zmierzyć zwrot z inwestycji związany z interwencjami społecznymi. Oprócz korzyści ekonomicznych, wydarzenia sportowe mogą generować duże zainteresowanie w lokalnych społecznościach. Na przykład mecze New York Yankees generują ponad 340 milionów dolarów dla Nowego Jorku. Ponadto Chicago Cubs generują w Illinois ponad 600 milionów dolarów rocznie. A w samym 2013 roku wydarzenia sportowe stworzyły 456 tysięcy miejsc pracy w lokalnej społeczności.

Wielkie imprezy sportowe stały się ważnym elementem lokalnych i krajowych programów rozwoju. Wydarzenia te zwiększają turystykę, lokalne inwestycje i zatrudnienie. Pojawiają się jednak pytania o ich długoterminowe dziedzictwo. Wiele wydarzeń sportowych ma pozytywny i negatywny wpływ na społeczności lokalne i może mieć trwałe dziedzictwo.

Marketing w mediach społecznościowych

Bycie członkiem organizacji sportowej lub wydarzenia jest potężną strategią marketingową w mediach społecznościowych z wielu powodów. Dla jednego, ten rodzaj marketingu ma niższe koszty i wpływa na publiczność bardziej regularnie niż tradycyjne media. Dla innych, po prostu post aktualizacji statusu lub udostępnianie zdjęć akcji z pola może umieścić sportowca w oczach opinii publicznej. Dodatkowo, udostępnianie filmów i najważniejszych wydarzeń z ostatnich gier może również generować większą świadomość i zainteresowanie.

Innym social media marketing korzyści z bycia członkiem organizacji sportowej jest to, że poprawi pozycjonowanie w sieci. Ponieważ wszystko jest powiązane w sieci, konieczne jest wyróżnienie swojej firmy od konkurencji. Na szczęście media społecznościowe zapewniają więcej możliwości niż kiedykolwiek, aby to osiągnąć.

Inną wielką korzyścią z bycia członkiem drużyny sportowej lub wydarzenia jest to, że może być potężną siłą dla zmian w społeczności. Wielu profesjonalnych sportowców, drużyn i wydarzeń wykorzystuje media społecznościowe do angażowania się w życie społeczności. W rezultacie mogą być potężnymi rzecznikami swoich marek. Na przykład, Philadelphia Eagles, którzy mają znaczącą liczbę fanów w mediach społecznościowych, ostatnio udokumentowali swoje wsparcie dla autyzmu na swojej stronie Spark. Innym przykładem jest Seattle Seahawks, którzy używają Facebooka do komunikowania szybkich zmian. Tymczasem zespół gimnastyczny University of Alabama używa Twittera do dzielenia się ćwiczeniami integracyjnymi i rekolekcjami w dziczy.

Inną korzyścią z marketingu w mediach społecznościowych wynikającą z przynależności do drużyny sportowej jest zwiększone zaangażowanie fanów. Media społecznościowe stają się podstawowym narzędziem marketingowym dla drużyn sportowych i wydarzeń. Oprócz dotarcia do dużej publiczności, kanały te stale się rozwijają i dodają nowe funkcje. Instagram stale dodaje interaktywne funkcje poprzez Instagram Stories, a Snapchat stale dodaje nowe filtry. Zmiany te poprawią dostępność treści związanych z wydarzeniami sportowymi dla szerszej publiczności.

Oprócz zwiększonej świadomości drużyny sportowej, organizacje te mogą również uzyskać większe przychody dzięki mediom społecznościowym. Można to osiągnąć poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych do dotarcia do nowych fanów, zwiększenia sprzedaży i budowania indywidualnych marek.