Różne rodzaje wydarzeń sportowych

Wydarzenia sportowe można podzielić na dwie kategorie: Wydarzenia oparte na uczestnikach i wydarzenia oparte na widzach. Wydarzenia oparte na uczestnikach to sporty, w których uczestnicy rywalizują indywidualnie. W złożonych imprezach bierze udział wielu zawodników, jak np. w pięcioboju, ale są one oparte na wynikach każdego z osobna. Z drugiej strony, wydarzenia oparte na widzach to wydarzenia, w których uczestnicy pracują razem, aby rywalizować jako zespół.

Imprezy sportowe

Celem imprezy sportowej jest promowanie uczestnictwa w określonej dyscyplinie sportu. Oznacza to, że decydenci powinni rozważyć, w jaki sposób mogą zaprojektować wydarzenie, aby zmaksymalizować udział uczestników. Ogólnie rzecz biorąc, wydarzenia oparte na widowni nie są optymalne pod względem przyciągania osób nieuczestniczących. Jednak odpowiednie wydarzenie może przyciągnąć dużą publiczność.

Istnieje wiele różnych rodzajów sportów. Niektóre z nich są czysto zespołowe, podczas gdy inne są wydarzeniami indywidualnymi. Ogólnie rzecz biorąc, większość sportów ma kombinację wydarzeń zespołowych i indywidualnych. Niektóre z nich to lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów i kulturystyka. Niektóre sporty, takie jak tenis, zawierają również wydarzenia motoryczne.

Na całym świecie odbywa się wiele dużych imprez sportowych. Do niektórych z nich należą Igrzyska Olimpijskie. Istnieją również osobne imprezy dla biegaczy. Maratony i półmaratony, a także są Mistrzostwa Świata w Lekkoatletycznych Biegach Przełajowych. Chociaż nie ma ich w kalendarzu olimpijskim, imprezy biegowe są nadal popularne i często pojawiają się na zawodach.

Sporty takie jak bobsleje i hokej na lodzie są uprawiane zimą. Bobsleje to rodzaj sportu zespołowego, w którym drużyny pokonują kręte trasy w bobslejach. Celem jest osiągnięcie jak najlepszego czasu na danym dystansie. Z kolei narciarstwo polega na przemierzaniu oblodzonego terenu na nartach i wykonywaniu akrobacji. Skoki narciarskie są popularnym sportem podczas zimowych igrzysk olimpijskich.

Wydarzenia oparte na uczestnikach

W wielu badaniach próbowano ustalić, czy wydarzenia sportowe z udziałem widzów i uczestników mają podobny wpływ na uczestnictwo w sporcie. Wyniki tych badań nie zawsze jednak potwierdzają hipotezę. Sugerują one raczej, że istnieją bariery, które należy pokonać, aby osiągnąć bardziej pozytywne relacje między widzami a uczestnikami.

Jednym ze sposobów poprawy tych badań jest zastosowanie podejść podłużnych. Polegają one na przeprowadzeniu badania podłużnego w tym samym regionie, w którym odbywa się wydarzenie, gdzie członkowie społeczności, dostawcy usług sportowych i decydenci mogą być przesłuchiwani przed i po wydarzeniu. Metoda ta pozwala badaczom zebrać dane z wielu ujęć przed i po wydarzeniu, aby lepiej zrozumieć podstawowe i długoterminowe skutki wydarzenia.

Innym ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o wyborze priorytetowych sportów jest poziom umiejętności. W niektórych sportach różnica w umiejętnościach jest większa niż różnica techniczna. Na przykład w sportach walki różnica między umiejętnościami dwóch uczestników może być znacznie większa niż w sporcie takim jak żeglarstwo. W rezultacie, rankingi powinny być wykonywane w ramach wydarzenia, a nie w poprzek wydarzeń.

MPSE mogą być wprowadzane na rynek w celu podkreślenia korzyści zdrowotnych, społecznych i charytatywnych, które uczestnicy mogą uzyskać poprzez udział w tych wydarzeniach. Korzyści te mogą mieć pozytywny wpływ na motywację uczestników po imprezie i zwiększą prawdopodobieństwo ich uczestnictwa. Jeśli marketing jest prowadzony skutecznie, te wydarzenia sportowe mają potencjał do poprawy zdrowia publicznego.

Innym ważnym aspektem MPSE jest ich zdolność do angażowania populacji nie elitarnych. W przeciwieństwie do imprez elitarnych, imprezy sportowe z masowym udziałem mogą być cennym narzędziem promocji aktywności fizycznej. Potrzebne są jednak badania, które pozwolą ocenić korzyści płynące z imprez masowych. Celem MPSE jest zwiększenie uczestnictwa w sporcie.

Wiek i płeć uczestników odgrywają ważną rolę w określaniu poziomu uczestnictwa w sporcie. Badanie przeprowadzone w Niemczech wykazało, że na uczestnictwo w pływaniu i piłce nożnej miały wpływ wiek, wykształcenie i narodowość. W badaniu stwierdzono również, że poszczególne aktywności fizyczne były związane z wiekiem średnim.

Imprezy dla widzów

Celem każdej imprezy sportowej jest promowanie uczestnictwa. Typ imprezy dla widzów, który najlepiej realizuje ten cel, jest często określany jako impreza dla widzów. Jednak wydarzenia oparte na widzach mogą nie być optymalne pod względem przyciągania osób nieuczestniczących. Badania w tym zakresie są ograniczone.

Jednym z najważniejszych czynników sukcesu imprezy opartej na widzach jest poziom interakcji z klientami. W niedawnym badaniu stwierdzono, że większość widzów obawia się noszenia dużej torby lub innego przedmiotu. Skuteczna ocena ryzyka może sugerować, że w danym obiekcie zabronione jest noszenie takich przedmiotów i konieczny może być proces kontroli. Ponadto niektóre obiekty korzystają z usług zewnętrznych dostawców i wykonawców, którzy mogą wymagać sprawdzenia danych osobowych.

Zdarzenia z udziałem widzów w obiektach sportowych mogą być spowodowane przez wiele czynników. Zidentyfikowano kilka przyczyn przemocy wśród widzów. Oprócz zachowania widza, środowisko na stadionie może sprzyjać przemocy. Niektóre czynniki to duża liczba osób i głośne dźwięki.

Personel stadionu jest kluczowym elementem każdej strategii zapobiegania przemocy wśród widzów. Osoby te posiadają cztery cechy, które są silnie związane z ich rolą w ograniczaniu przemocy wśród widzów. Informacje te mogą pomóc zarządcom obiektów sportowych w lepszym określeniu skuteczności podejmowanych przez nich działań. Co więcej, zrozumienie czynników stojących za przemocą wśród widzów może pomóc im w zidentyfikowaniu kluczowych punktów interwencji i wyborze odpowiednich reakcji.

Innym czynnikiem wpływającym na widzów jest poziom niepewności co do wyników meczu. Jeśli widzowie nie czują się pewni wyniku, ich zainteresowanie spadnie. Chociaż możliwe jest zwiększenie frekwencji przy pewnym poziomie niepewności, może to być szkodliwe dla sportu.