Korzyści wynikające z przynależności do stypendium sportowego

Jako członek Sports Grant, będziesz mógł ubiegać się o fundusze na rozwój swojego sportu. W Australii są dosłownie tysiące klubów sportowych, a fundatorzy chcą zobaczyć osiągnięcia twojego klubu, obecne obiekty, programy i wsparcie społeczności. Twoja aplikacja będzie wymagała również dostarczenia dowodu, że działalność i programy klubu są niezbędne dla społeczności. W wielu przypadkach będziesz w stanie udowodnić to poprzez wsparcie społeczności lub pomoc głównych sponsorów.

Dobry sport

Istnieje wiele korzyści z bycia członkiem organizacji przyznającej granty sportowe. Organizacje te mogą otrzymać fundusze na programy, które poprawiają jakość życia ich społeczności, takie jak obozy sportowe i drużyny piłkarskie. Program pozwala również organizacjom uczestniczyć w rozwoju boisk i obiektów piłkarskich.

Program dostarcza bezpłatnych narzędzi i materiałów, dzięki którym organizacje sportowe mogą stać się bardziej stabilne finansowo. Narzędzia te pomagają klubom być na bieżąco z możliwościami finansowania oraz dostarczają wskazówek, jak napisać zwycięski wniosek o dotację. Good Sports pomaga również klubom przyciągnąć nowych członków i wolontariuszy. Kluby Good Sports są również częściej brane pod uwagę przez potencjalnych sponsorów.

Fundatorzy są zainteresowani ustaleniem wiarygodności klubu oraz jego aktualnych obiektów, programów i wsparcia społecznego. Ponadto, wnioski o dotacje wymagają od klubu wykazania wyraźnej potrzeby finansowania. W związku z tym wnioskodawcy muszą uzasadnić swoją aplikację, co można osiągnąć poprzez silne wsparcie społeczności lokalnej lub znaczących sponsorów.

Dotacje sportowe są również dostępne dla rodzin wojskowych i weteranów. Mogą oni otrzymać do 150 dolarów na zajęcia sportowe dla swoich dzieci. Ważne jest, aby młodzież o niskich dochodach była zaangażowana w wiele dyscyplin sportowych, aby rozwijać wszechstronne umiejętności, utrzymywać formę i nawiązywać różnorodne kontakty społeczne. Rodziny o niskich dochodach mogą ubiegać się o dofinansowanie cztery razy w roku dla każdego dziecka. Dodatkowo, osoby związane z wojskiem, w tym weterani i osoby, którym przysługuje emerytura wojskowa, mogą także ubiegać się o dotacje sportowe dla swoich dzieci.

Henry T. Nicholas, III Foundation

Fundacja Henry T. Nicholas, III została założona w 2006 roku. Celem fundacji jest pomoc jednostkom i społecznościom w osiągnięciu ich pełnego potencjału. W tym celu fundacja wspiera edukację, sport młodzieżowy, technologię, naukę i badania medyczne. Wspiera również prawa ofiar i obronę narodową. Od momentu powstania, fundacja przekazała ponad 2,7 miliona dolarów w formie dotacji dla kilku organizacji non-profit i organizacji charytatywnych. Dotacje te mają na celu pomoc młodym ludziom w budowaniu silnych podstaw ich przyszłości.

Hokej w Harlemie

Kilka korzyści można odnieść będąc członkiem grantu sportowego, a jedną z nich jest możliwość zaangażowania się w program Ice Hockey in Harlem. Program jest bezpłatny, a jego celem jest zapewnienie małym dzieciom w społeczności Harlemu możliwości gry w hokeja. Zajęcia są zróżnicowane i obejmują sesje rozwoju umiejętności hokejowych, rozgrywki wewnątrzszkolne, a także domowe i wyjazdowe mecze wystawowe. Programy rozpoczynają się w październiku i trwają do marca.

Programy oferowane przez Ice Hockey in Harlem są bardzo popularne. Istnieje wiele list oczekujących na członkostwo, ale drużyna jest otwarta dla dzieci z różnych środowisk. Program oferuje również program hokeja na lodzie dla dzieci. Hokej nie jest już tylko dla elitarnych graczy; stał się popularnym sportem wśród dzieci z różnych środowisk. Zapewniając te programy, możemy pomóc większej liczbie dzieci zaangażować się w ten sport.

Program pomógł również zapewnić dostęp do krytego lodowiska w miesiącach letnich, co pozwala dzieciom grać w hokeja nawet w środku roku. Członkowie Ice Hockey in Harlem mogą również uczestniczyć w specjalnym wydarzeniu łyżwiarskim w Madison Square Garden.

Program jest również częścią programu NHL’s Hockey is for Everyone. Dodatkowo organizacja ma poparcie organizacji absolwentów New York Rangers.

Sport on the Move

Niezależnie od tego, czy jesteś uczniem szkoły średniej, wolontariuszem, czy trenerem, istnieje wiele korzyści z bycia członkiem organizacji sportowej. Nie tylko promuje zdrowy styl życia i zmniejsza zanieczyszczenie środowiska, ale także promuje integrację, wolontariat i wyższą samoocenę. Dodatkowo, uczestnictwo w zajęciach sportowych może zwiększyć ekonomię i charakter Twojej społeczności.

Jako członek organizacji sportowej, możesz zwiększyć swoje szanse na zapewnienie finansowania dla swojego klubu. Ilość otrzymanych pieniędzy zależy od tego, jak dobrze prowadzisz swój klub. Aby zapewnić finansowanie dla swojej organizacji, musisz być w stanie wykazać swoją wiarygodność. Fundatorzy chcą wiedzieć o aktualnym wyposażeniu organizacji, programach i zaangażowaniu społecznym. W związku z tym, kluczowe jest, abyś przedstawił argumenty przemawiające za finansowaniem poprzez wsparcie społeczności i głównych sponsorów.

Oprócz zabezpieczenia funduszy na sprzęt sportowy, możesz również uzyskać dotacje na podróże sportowe. Ten rodzaj finansowania jest zwykle przyznawany organizacjom sportowym, które dostają się na mistrzostwa wojewódzkie. Dobra wiadomość jest taka, że możesz złożyć wniosek w okresie składania wniosków przez grupy sportowe, który trwa od 1 marca do 31 maja każdego roku.

Oprócz uczniów szkół średnich, dostępne są granty dla rodzin weteranów i członków wojska. Uczniowie szkół średnich mogą ubiegać się o granty sportowe na finansowanie sportu w szkole średniej, a sportowcy z wykształceniem wyższym mogą ubiegać się o granty wspierające ich treningi i zawody.