Jak zostać członkiem programu dotacji sportowych

Jeśli chcesz uprawiać sport, możesz rozważyć złożenie wniosku o grant sportowy. Ale zanim zaczniesz ubiegać się o dotację, powinieneś najpierw uruchomić stronę internetową swojej drużyny. W ten sposób będziesz mógł zaprezentować osiągnięcia i informacje o swojej drużynie. To pozwoli Ci przyciągnąć sponsorów dla Twojego sportu.

Sport Opportunity Grant

Sport Manitoba oferuje fundusze grantowe na wsparcie sportu i rozwoju społeczności. Dotacje te zapewniają do 1500 dolarów na różne działania, takie jak kursy certyfikacji trenerów, dni rozwoju sportu i wydarzenia multisportowe. Dotacje mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów wynajmu obiektu, podróży i wydatków promocyjnych. Organizacje muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne programu.

Fundacja NJCAA jest organizacją non-profit, której celem jest stworzenie nowych możliwości dla uczelni członkowskich NJCAA oraz studentów-atletów. Grant Sport Opportunity pozwoli kolegiom członkowskim NJCAA na ulepszenie swoich programów sportowych w celu zwiększenia osiągnięć studentów. Dotacja zostanie przyznana uczelniom członkowskim NJCAA w oparciu o potrzeby studentów-sportowców i dostępne fundusze.

Przed złożeniem wniosku o Sport Opportunity Grant, ważne jest, aby zebrać wszystkie niezbędne informacje do wniosku. Obejmuje to oświadczenia finansowe, materiały pisemne oraz wniosek o dofinansowanie. Upewnij się, że masz dużo czasu, aby skupić się na wypełnianiu wniosku. W końcu nie chcesz borykać się z problemami finansowymi po otrzymaniu dotacji.

Jednorazowe wydarzenia nie mogą być zakwalifikowane jako Sport Opportunity Grant, więc wnioskodawcy powinni złożyć wniosek dotyczący stałego programowania sportowego. Muszą mieć jasno określone cele i wymierne rezultaty. Organizacje pracujące z niepełnosprawnymi weteranami są zachęcane do tworzenia partnerstw z innymi organizacjami, takimi jak VSO i organizacje weteranów.

Make a Splash

Jednym ze sposobów, by zrobić plusk w swojej społeczności, jest dołączenie do sportowego programu grantowego. Programy te mogą pomóc w zorganizowaniu lekcji pływania i zajęć z bezpieczeństwa w wodzie. Istnieje wiele rodzajów grantów sportowych dostępnych, w tym tych, które koncentrują się na edukacji sportowej i tych, które pomagają budować społeczność.

Make a Splash to narodowa kampania bezpieczeństwa wodnego skierowana do dzieci, która została zapoczątkowana przez USA Swimming Foundation w 2007 roku. Jest to organizacja non-profit, która współpracuje z organizatorami nauki pływania w społecznościach w całym kraju, aby podnieść świadomość na temat znaczenia bezpieczeństwa w wodzie i zainteresować dzieci lekcjami pływania. Od 2007 roku fundacja przyznała 4,4 miliona dolarów dotacji dla organizatorów lekcji pływania w całym kraju.

Fundacja USA Swimming przyznała niedawno $342,000 71 lokalnym programom grantowym, najwięcej jak dotąd w jednym cyklu grantowym. Oczekuje się, że z funduszy tych skorzysta 25 000 dzieci w 25 stanach. Poprzez sieć lokalnych partnerów Make a Splash, Fundacja USA Swimming zapewniła formalną naukę pływania dla 4,9 miliona dzieci.

Mały grant Cornerstone Conservation

Mały grant Cornerstone Conservation zapewnia fundusze dla lokalnych organizacji wspinaczkowych z siedzibą w USA, aby pomóc chronić i ulepszać zasoby wspinaczkowe w Górach Skalistych. Projekty finansowane z grantu obejmują poprawę sieci szlaków, instalację urządzeń do odpoczynku, ustanowienie oznakowania na głowach szlaków i zaangażowanie lokalnych społeczności wspinaczkowych. Jednakże, dotacja nie zapewnia finansowania nabycia ziemi lub wymiany stałych kotwic.

Cornerstone wzmocni siedlisko dla wrażliwych gatunków ptaków poprzez działania restytucyjne. Zwiększy również obfitość rodzimych gatunków drzewostanu, podniesie jakość paszy dla gatunków związanych z dębami oraz zapewni siedliska łęgów i wilgotnych łąk. Projekt grantobiorcy nie powinien przekraczać 50% kosztów projektu.

Projekty muszą być realizowane w obrębie działu wodnego rzeki Delaware, który obejmuje części Nowego Jorku i New Jersey. Jednakże organizacje zlokalizowane poza działem wodnym rzeki Delaware mogą składać wnioski, jeśli projekt będzie realizowany w obrębie działu wodnego. Projekty muszą mieścić się w jednym lub więcej z obszarów docelowych DRRF, lub muszą w znacznym stopniu wpływać na jeden z obszarów tematycznych DRRF. Projekty muszą być zintegrowane z innymi działaniami w obrębie działu wodnego, takimi jak działania monitorujące, działania z zakresu nauk obywatelskich oraz zarządzanie adaptacyjne.

USA First Responders

Jeśli jesteś zainteresowany poprawą swojego zdrowia poprzez aktywność fizyczną, możesz zakwalifikować się do grantu sportowego USA First Responders. Program ten oferuje finansowanie zajęć rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych i członków społeczności USA First Responder. Dotacje te mają na celu promowanie lepszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Aby się ubiegać, należy wypełnić wniosek i złożyć wszystkie wymagane dokumenty.

The First Responders Children’s Foundation jest organizacją non-profit, która zapewnia pomoc finansową dzieciom osób udzielających pierwszej pomocy i ich rodzinom. Przyznaje stypendia, zapewnia PPE i inną pomoc dla rodzin w potrzebie. Fundacja ta ma na celu pomoc dzieciom w całym kraju. Każdego roku około 225 strażaków i pracowników organów ścigania ginie na służbie, a każda ofiara śmiertelna pozostawia po sobie 2,3 dzieci.

Veterans with Disabilities

Jeśli jesteś niepełnosprawnym weteranem, który chciałby uprawiać sport, ale nie może ze względu na swój stan fizyczny, możesz kwalifikować się do stypendium sportowego VA. Program ten zapewnia świadczenia, które poprawiają zdrowie fizyczne i psychiczne niepełnosprawnych weteranów. Pozwala im uczestniczyć w sportach adaptacyjnych i zatwierdzonych zajęciach rekreacyjnych. Według spisu ludności z 2020 roku w Stanach Zjednoczonych jest ponad 1,8 miliona weteranów.

Po pierwsze, musisz spełnić kryteria dotyczące dotacji. Kryteria kwalifikowalności są przedstawione w NOFA. Ponadto wnioskodawcy muszą spełniać określone wymagania dotyczące wydajności i muszą spełniać federalne standardy fiskalne. Ponadto organizacje muszą stosować się do polityki VA. Ustalając kryteria kwalifikowalności, możesz uzyskać grant sportowy dla niepełnosprawnych weteranów.

Po spełnieniu tych kryteriów, można rozpocząć ubieganie się o finansowanie. Zazwyczaj będziesz musiał złożyć List Poparcia dla programu, który powinien być podpisany przez organizację, z którą planujesz współpracować. Możesz również skorzystać z listu organizacji partnerskiej, aby uzyskać dodatkowe wsparcie.

Jeśli jesteś zainteresowany przystąpieniem do grantu sportowego dla niepełnosprawnych weteranów, odwiedź stronę internetową Departamentu Spraw Weteranów Twojego stanu. W większości przypadków, stypendium sportowe dla niepełnosprawnych weteranów będzie wspierać twoje wysiłki. Rząd chętnie wspiera sporty, które pomagają niepełnosprawnym weteranom odzyskać zdrowie i prowadzić satysfakcjonujące życie.