Jak zostać członkiem kliniki sportowej

Pierwszym krokiem do zostania członkiem kliniki sportowej jest złożenie wniosku. Ważne jest, abyś wypełnił wniosek całkowicie i złożył wszystkie wymagane dokumenty na czas. Niektóre z wymagań obejmują list polecający od lekarza medycyny sportowej. Ponadto powinieneś zrozumieć terminy składania wniosków.

Listy polecające

Niezależnie od tego, czy ubiegasz się o stanowisko trenera, asystenta, czy nawet kierownika kliniki sportowej, będziesz potrzebował listów polecających, aby Twoja aplikacja wyróżniała się spośród innych. Listy te powinny podkreślać najbardziej imponujące atrybuty kandydata. Obejmuje to ich etykę pracy i charakter. Upewnij się, że zawierasz swoje nazwisko, stanowisko i podpis w liście.

Dobrym pomysłem jest powiadomienie swoich rekomendujących co najmniej dwa miesiące przed terminem aplikacji. Niektóre szkoły mają ściśle określone terminy składania listów i będziesz chciał dać im jak najwięcej czasu na ich dostarczenie. Należy jednak pamiętać, że niektóre szkoły wymagają, aby listy wpłynęły w określonym czasie, więc nie oczekuj, że zadzwonią do Ciebie, dopóki ich nie dostaniesz.

Pierwszy akapit listu powinien zawierać Twoje dane kontaktowe, takie jak pełne imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy i adres e-mail. Drugi akapit powinien zawierać krótkie wyjaśnienie Twoich relacji z osobą, która pisze list. Powinieneś również zamieścić ich dane kontaktowe. Powinieneś również poinformować ich, dlaczego piszesz list polecający.

Twoi rekomendujący zainwestowali dużo czasu w napisanie listu, więc pamiętaj, aby podziękować im pisząc podziękowanie. Możesz również wysłać e-mail, w którym poinformujesz ich o tym, jak list się ukazał. Jeśli masz jakieś specjalne okoliczności, pamiętaj, aby dać im znać.

Osoba pisząca list powinna znać termin aplikacji i procedury składania dokumentów. Wiele aplikacji wymaga przedstawienia rekomendacji od osób dorosłych, które znasz. Dobrym wyborem może być Twój trener, doradca klubowy lub pracodawca. Osoby te mogą wiele powiedzieć o Twoim charakterze. Ponadto, możesz użyć więcej niż jednego listu, aby poprzeć swoją aplikację.

Twój rekomendujący powinien czuć się swobodnie w pisaniu mocnego listu. Powinien on być krótki i wyjaśniać, dlaczego uważasz, że dana osoba zasługuje na to stanowisko. Na końcu listu umieść swoje dane kontaktowe. List polecający może być bardzo cenny dla Twojej aplikacji. List może nawet zwiększyć Twoje szanse na przyjęcie.

List polecający powinien opisywać Twoje relacje z kandydatem, podkreślać jego umiejętności i podawać powody, dla których jest on dobrym kandydatem. Twój list polecający powinien również podkreślać pasje i godne uwagi cechy kandydata. Dodatkowo, powinien odnosić się do wszelkich szczególnych okoliczności, takich jak status społeczno-ekonomiczny lub ograniczona oferta kursów w Twojej szkole. List musi być pozytywny i profesjonalny. List powinien zawierać wszelkie istotne informacje dotyczące przeszłości, jak również doświadczenie zawodowe i osiągnięcia kandydata.

Listy polecające od obecnych kolegów lub przełożonych mogą również pomóc Twojej aplikacji. Jeśli pracujesz jako lekarz, doświadczenie wolontariackie i publikacje związane z medycyną sportową są również doskonałym sposobem na wzmocnienie CV. Tradycyjne wytyczne dotyczące przyjęć zalecają co najmniej trzy listy. Jednak niektóre szkoły mogą wymagać czterech lub pięciu listów. W takich przypadkach ważne jest, aby sprawdzić wymagania dotyczące przyjęć dla swojej szkoły.

Wymagany zaawansowany stopień

Zdobycie zaawansowanego stopnia w medycynie sportowej to dobry sposób na zdobycie większej wiedzy i doświadczenia w tej dziedzinie. Może również poprawić twoją zdolność rynkową i pomóc ci znaleźć lepszą pracę w branży. Istnieje wiele opcji uzyskania magistra w medycynie sportowej. Niektóre z tych opcji obejmują zostanie lekarzem, kręgarzem, fizykoterapeutą, trenerem sportowym lub asystentem trenera sportowego.

Zaawansowany stopień wymagany do dołączenia do kliniki sportowej różni się w zależności od obecnego stanowiska pracy i poziomu wykształcenia. Lekarze i fizykoterapeuci zazwyczaj potrzebują stopnia magistra, aby stać się ekspertem w medycynie sportowej. Inne opcje obejmują dążenie do stypendium w konkretnym obszarze nauki.

Terminy składania wniosków

Kilka czynników decyduje o terminie składania wniosków do kliniki sportowej. Po pierwsze, wnioskodawcy powinni upewnić się, że składają wniosek w terminie. Na przykład, spóźniony wniosek może zostać odrzucony lub jego miejsce może trafić do innego wnioskodawcy. Dobrą zasadą jest złożenie wniosku co najmniej 60 dni przed datą rozpoczęcia programu. Poniżej znajduje się tabela z terminami składania aplikacji do klinik sportowych.