Dlaczego niektórzy ludzie są lepsi w sporcie niż inni

Ludzie mają naturalnie lepsze zdolności fizyczne niż inni, ale większość różnic wynika z genetyki. Pomimo wykonywania tych samych ćwiczeń fizycznych i przestrzegania tego samego programu treningowego, niektórzy ludzie są po prostu naturalnie lepszymi sportowcami. Nie oznacza to, że różnice są nieistotne. Sportowcy mają na przykład pewne cechy przywódcze.

Intensywność sportu

Teoretyzowano, że wysoki poziom intensywności może poprawić wyniki sportowe. Istnieją jednak pewne negatywne skutki wysokiego poziomu intensywności. Jednym z nich jest zwiększone ryzyko urazów. Innym negatywnym efektem jest spadek motywacji i koncentracji. Ponadto, wysoki poziom intensywności może być czynnikiem zniechęcającym dla niektórych sportowców – ta część artykułu została przygotowana przez redakcję serwisu nieporadnikdomowy.pl.

Optymalny poziom intensywności różni się dla każdego sportu, pozycji i rodzaju konkurencji. W Internecie dostępnych jest kilka aplikacji z dziedziny psychologii sportu, które pomagają sportowcom analizować ich wyniki. Korzystając z tych aplikacji, sportowcy mogą dowiedzieć się, jaki poziom intensywności jest dla nich najlepszy i co powinni zrobić, aby osiągnąć ten poziom wydajności.

Charakterystyka sportowców osiągających wysokie wyniki

Istnieje kilka wspólnych cech sportowców osiągających wysokie wyniki, w tym pozytywne nastawienie i poczucie zaangażowania w osiąganie swoich celów. Wykazują oni również wysoki poziom wsparcia i motywacji ze strony innych. Są oddani sportowi, który kochają i mają wysoki poziom wiary w siebie. Wreszcie, są świadomi obszarów, w których potrzebują poprawy. Te cechy sprawiają, że sportowcy o wysokich osiągnięciach mają większe szanse na osiągnięcie doskonałości w sporcie, który kochają.

Sportowcy o nastawieniu na wysoką wydajność wielokrotnie mierzą swoje wyniki, dzięki czemu mogą monitorować swoje postępy i identyfikować słabości. Biorą też pełną odpowiedzialność za swoje działania i plan. Chętnie ćwiczą i w razie potrzeby wykonują dodatkowe powtórzenia. Dbają o swoje ciało i umysł, a także szukają wysokiej jakości trenera.

Sportowcy osiągający wysokie wyniki nie rodzą się z tymi cechami. Są trenowani, aby je rozwijać. Można je rozwinąć przy odrobinie zaufania, zachęty, skupienia i rutyny. Kiedy sportowiec rozwinie te atrybuty, możliwe jest osiągnięcie ich potencjału. Mają wolę osiągnięcia i zdolność do popychania się do swoich granic.

Sportowcy osiągający wysokie wyniki ćwiczą ekstremalną dyscyplinę. Podczas treningów są dla siebie surowi i zwracają uwagę nawet na najmniejsze szczegóły. Nie zrażają się też błędami. Nie pozwalają, by zniechęciły ich one do zwycięstwa. Ta dyscyplina pomaga im osiągnąć ich cele. Ta dyscyplina pozwala im również być bardziej zrelaksowanym podczas zawodów.

Poza tym, że są bardzo zmotywowani i oddani swojej dyscyplinie, sportowcy osiągający wysokie wyniki mają również wyjątkową zdolność do przełączania się w strefę całkowitego skupienia. Dzięki temu są w stanie skierować całą swoją energię wtedy, kiedy jej potrzebują. To pozwala im mieć doskonałą świadomość sytuacyjną, a nawet pokonać przeciwności, gdy są na skraju porażki.

Cechy przywódcze sportowców odnoszących sukcesy

Sportowcy odnoszący sukcesy posiadają wiele cech przywódczych. Wśród tych cech jest umiejętność rozwijania relacji i wyznaczania granic. Mają odporność i potrafią radzić sobie ze stresem i dyskomfortem. Potrafią również wyznaczać cele, zwiększać swoją inteligencję emocjonalną i wytrwać w trudnych sytuacjach. Ćwicząc te cechy, sportowcy mogą nauczyć się być lepszymi liderami. Mogą stosować te cechy nie tylko w swoim sporcie, ale także poza nim.

Wielcy liderzy rozumieją znaczenie motywacji. Rozumieją, że nie mogą kontrolować wyników innych, ale muszą stale motywować zespół do osiągania celów. Muszą umieć jasno komunikować te cele zawodnikom, aby każdy wiedział, czego się od niego oczekuje. Muszą również znać swoich zawodników lepiej niż ktokolwiek inny. Muszą też mieć chęć wygrywania.

Sportowcy o wysokich cechach przywódczych rzadziej doświadczali problemów z dostosowaniem społecznym w college’u. Były one również mniej prawdopodobne, aby szukać poradnictwa dla problemów emocjonalnych. Może to być znak, że ci sportowcy są w stanie poradzić sobie z presją na własną rękę i nie są zależni od wsparcia z zewnątrz. W rezultacie, często czują się pewni swoich możliwości zrównoważenia życia osobistego i zawodowego.

Umiejętność strategicznego myślenia to kolejna cecha, którą muszą posiadać sportowcy odnoszący sukcesy. Kapitan drużyny piłkarskiej może zadecydować o losie drużyny przed rozpoczęciem meczu, a menedżer drużyny może ogłosić plan gry w trakcie jego trwania. W każdym sporcie ten rodzaj strategicznego myślenia jest kluczem do sukcesu i jest to cecha, której firmy zawsze szukają u swoich pracowników.

Sportowcy odnoszący sukcesy mają silne pragnienie zwycięstwa, a także mają konkurencyjną naturę. Wiele z tych osób jest również w stanie podejmować szybkie decyzje w ferworze rywalizacji. W rezultacie ich cechy osobiste w sporcie przekładają się na umiejętności przywódcze w biznesie.

Wpływ praktyki na wyniki sportowe

W wynikach sportowych praktyka ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i doskonalenia sportowców. Pozwala sportowcom coraz bardziej dostrajać się percepcyjnie do relacyjnych możliwości środowiska, w którym występują, rozwijając w ten sposób wysoce funkcjonalną relację z tym krajobrazem. Wzbogaca również bazę umiejętności sportowców poprzez zapoznanie ich z ogólną ekologią krajobrazu występów.

Praktyka jest również ważna dla samoregulacji sportowców. Według jednego z badań, celowa praktyka odpowiada za około 18 procent zmienności wyników, a pozostałe 80 procent przypisuje się innym czynnikom. Jednak wielkość wkładu, jaki wnosi praktyka, różniła się w zależności od poziomu umiejętności sportowców. Elitarni sportowcy, na przykład, przypisali tylko 1% wariancji w wydajności do celowej praktyki. Tak więc trenerzy muszą zapewnić, że sportowcy są narażeni na różne środowiska treningowe, aby pomóc im rozwinąć samoregulację w ich sporcie.

Oprócz sprawności fizycznej, na ostrość umysłu i czujność sportowców wpływają czynniki psychologiczne, w tym zmęczenie fizyczne i stres niezwiązany z uprawianiem sportu. Czynniki te wpływają na wiele czynników, w tym na pojemność pamięci roboczej i inteligencję. Sportowcy powinni upewnić się, że rozumieją, jak te czynniki wpływają na ich wydajność i nauczyć się strategii radzenia sobie z nimi.

W dziedzinie sportu coraz większą popularność zdobywa koncepcja dynamiki ekologicznej. Ten nowy sposób myślenia o przygotowaniu wydolnościowym rzuca wyzwanie tradycyjnym ideologiom i sprzyja wymianie metodologicznych pomysłów, które sprawdziły się w sporcie. Dynamika ekologiczna stawia również interakcję sportowiec-środowisko w centrum procesu uczenia się. W konsekwencji trener staje się integralną częścią multidyscyplinarnego zespołu, który współtworzy reprezentatywne środowisko treningowe dla sportowców.

Postrzegana konkurencyjność sportowców była również czynnikiem wpływającym na wyniki sportowe. Wyższe cechy konkurencyjności były związane z szybszymi sprintami i wyższymi skokami. Jednak osoby o mniej konkurencyjnych cechach reagowały konkurencyjnie na pewne okoliczności. W tym badaniu zbadano wpływ praktyki na wydajność umysłową sportowców w czterech różnych grupach: uczestnicy, którzy byli bardziej konkurencyjni, mniej konkurencyjni i mniej konkurencyjni.